Årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Tid: 14.april, klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Fagertun

Agenda:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av protokollkomite

5. Årsberetning

6. Regnskap og revisjonsberetning for 2014

7. Innkomne forslag

8. Fastsettelse av kontigent

9. Budsjett

10. Valg

Valg komiteens innstilling kommer

 

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være styret ihende senest 11. april.

Både tilbakemelding og ping er stengt.

Kommentarer er stengt.