Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015

Tid: 15.april, klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Fagertun

Agenda:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av protokollkomite

5. Årsberetning

6. Regnskap og revisjonsberetning for 2014

7. Innkomne forslag

8. Fastsettelse av kontigent

Kontigenten foreslås økt

9. Budsjett

10. Valg

Valg komiteens innstilling kommer

 

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være styret ihende senest 12. april.

Både tilbakemelding og ping er stengt.

Kommentarer er stengt.