Styret 2018-2019

Styret for 2017-2018

Leder –  Steinar Engebretsen

Nestleder – Ole D.C

 Kasserer – Tor Egil Strandos

Sekretær – Anne Brit Strupstad

Styremedlem – Chris Arstad

– Knut Giskås

 Varamedlem – Elisabeth Engebretsen

 

Utvalg/verv

 

Utdanningsansvarlig – Styret gis fullmakt til å opprette ved behov

Sikkerhetsansvarlig – Erik Fredriksen

Båtgruppe og materialforvaltere – Chris Arstad,  Tor Egil Strandos og Hans Petter Røset

Revisor – Jørgen Fredriksen og mangler kandidat

Barnegruppe – Styret gis fullmakt til å opprette ved behov

IKT – Chris Arstad

 

Politiattest ansvarlig – Erik Fredriksen og Rune Strand (vara)

Turutvalget – Styret gis fullmakt til å opprette prosjektgrupper ved behov

 

 

Annet

Valgkomite – Grunnet lite aktivitet fungerer styret som valgkomite

Representasjon – Styret gis fullmakt til å utpeke representant(er) i aktuelle situasjoner

 

Kontaktliste

Mail:  styret2@rsdk.no

Steinar Engebretsen 91355032 (leder)

Chris Arstad 92410454 Dugnad og båt ansvarlig