Tapt Redskap(teiner)

Hei har du vært så uheldig å mistet en teine eller noe du vil ha berget opp igjen så kan vi være behjelpelig med å få berget det på land igjen.

Send en mail til: mistetredskap@rsdk.no så tar vi det derfra