Innmelding

Dersom henvendelsen gjelder innmelding, husk å få med følgende:

Navn, adresse, tlf, epost, dykkersertifikat type og nr, kurssted, interesser, ….

Hva slags medlemsskap ønskes registrert …..
(Hovedmedlem 500,- Familie 750,- Fridykkermedlem 250,- Støttemedlem 200,-)

Medlemskontigent betales inn umiddelbart på kontonummer  7137.20.21734