KONTAKT OSS

Kontaktliste

Chris Arstad  92410454 dugnad og båtansvarlig         chris@rsdk.no

Steinar Engebretsen 91355032 (Leder)                         leder@rsdk.no

Tor Egil  kasserer                                                                 kasserer@rsdk.no