Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Tid: 15.februar, klokken 19:00
Sted: Klubbhuset på Fagertun


Agenda:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av de fremmøtte
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av ordstyrer
 5. Valg av protokollkomité
 6. Gjennomgang av årsberetning
 7. Gjennomgang av regnskap og revisjonsberetning for 2016
 8. Innkomne forslag
  • Endre status for klubbens Facebookgruppe fra åpen til lukket gruppe (Fra Steinar Engebretsen)
  • Kun tillate betalende medlemmer i klubbens Facebookgruppe (Fra styret)
  • Samarbeide med andre klubber om turer i 2017 (Fra Steinar Engebretsen)
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Nye lov for RSDK

(erstatter gjeldende lov i sin helhet som følge av lovendringer fra NIF)

 1. Budsjett
 2. Valg


 

Valgkomiteens innstilling

 

Styre

 

Leder – Berit Kristiansen

 

Nestleder – Steinar Engebretsen (ny)

 

Kasserer – Tor Egil Strandos

 

Styremedlem – Laila Løkkebergøen og Jan Langedal

 

Varamedlem – Knut Asbjørn Gidskås og Ole D Christensen (ny)

 

 

 

Utvalg/verv

 

Utdanningsansvarlig – Styret gis fullmakt til å opprette ved behov

 

Sikkerhetsansvarlig – Erik Fredriksen

 

Båtgruppe og materialforvaltere – Chris Arstad (ny), Tor Egil Strandos og Hans Petter Røset

 

Revisor – Jørgen Fredriksen og mangler kandidat (ny)

 

Barnegruppe – Styret gis fullmakt til å opprette ved behov

 

IKT – Jan Langedal

 

Politiattest ansvarlig – Erik Fredriksen og Rune Strand (vara)

 

Turutvalget – Styret gis fullmakt til å opprette prosjektgrupper ved behov

 

 

 

Annet

 

Valgkomite – Grunnet lite aktivitet fungerer styret som valgkomite

 

Representasjon – Styret gis fullmakt til å utpeke representant(er) i aktuelle situasjoner

Både tilbakemelding og ping er stengt.

Kommentarer er stengt.