Årsmøte 7 mars kl 18.00 på stabburet

Årsmøte for Røyken Sportsdykkerklubb

7 mars 2019 kl 18.00 på klubbhuset stabburet Fagertun

 1. Åpning av årsmøtet v/ styreleder.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent.
 4. Godkjenning av frammøtte.
 5. Godkjenning av innkalling.
 6. Valg av 2 personer til signering av årsmøteprotokoll.
 7. Gjennomgang av årsberetning og godkjenning av denne v/ styreleder.
 8. Gjennomgang av regnskap og revisjonsberetning og godkjenning av denne/dette v/kasserer.
 9.  Lov for Røyken Sportsdykkerklubb
 10. Innkommende forslag.
 11. Fastsettelse av kontingent for kommende år: Forslag om uforandret kontingent.

Styrets forslag: Forslag om at kontingent for 2018 og 2019 forblir uendret fra 2017

12.Gjennomgang av budsjettforslag for 2019 v/kasserer.

13.Valg. Innstilling blir framlagt på årsmøte av valgkomite: Alle verv er for 1 år

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Styremedlem 1(sekretær):

Styremedlem 2:Vara 1 og 2:

 1. Andre ansvarsgrupper: Barnegruppe: Styret gis fullmakt til å opprette ved behov.
 2. Utdanningsansvarlig: Styret gis fullmakt til å opprette ved behov.
 3. IKT:
 4. Båtgruppe:
 5. Sikkerhetsansvarlig:
 6. Politiattestansvarlig:
 7. Turansvarlig: Styret gis fullmakt til å opprette ved behov.
 8. Valgkomite 2020 blir satt opp på årsmøte ved påmelding eller så utpeker styret 3 personer som ikke sitter i styret til valgkomite.
 9. Vel møtt!
Både tilbakemelding og ping er stengt.

Kommentarer er stengt.