Prosjekt «Duppen»

Fra vi hentet skuta

Fra vi hentet skuta

 

Etter MYE arbeid

Etter MYE arbeid

 

Timeforbruk
Vi har så langt brukt mer enn 420 timer på prosjektet.

Status på klargjøringen (følgende er gjort)
Montere toalett
Montere indre vegger på toalettet (skjule septikktank og elektriske)
Montere ekkolodd
Elektrisk anlegg er nå fullført
Isolert utblåsningsslanger for varmeapparatet
Ordnet hydraulikken til roret
Byttet bakre pumpe
Montere ny førerstol i styrhuset
Stang for dykkerflagg
Kappe rekkverk ved dykkerstige
Fullføre toalettvegger
Montere høytalere for bilstereo
Montere fjernstyrt utvendig lyskaster
Montert ekstra pumpe i fremre del av båten
Bilstereoanlegg montert
Montert lyddempermatter mot motorrommet
Laget puter til platå
Montere dykkerstige
Tette eksoslekkasje i slange
Montere varmovn
Montert 220V «frostvakt» ovn
Lage puter til benker
Montere skap med benk i styrhuset (kjøpt på Ikea)
Legge nytt vinylbelegg i styrhuset
Bytte ut finerplater benyttet i styrekonsoll
Bytte gulvet i styrhuset pga våteskade
Dykkerstige er ferdig
Elektrikere holder på å legge nytt elektrisk anlegg
Nye sinkanoder
Montere gjennomføringer i skroget for septikktank til toalett
Lage ny dør til styrhuset
Male skrog
Nytt bunnstoff
Vasket innvendig/utvendig
Montert flaskeholdere
Malt innvendig
Malt to strøk utvendig
Snekring av benker og platå foran er ferdig
Behandle finerplater til benker

Økonomi (pr. 25.1.09)
Båten er kjøpt med midler som klubben allerede disponerte, men oppussing av båten må finansieres av
medlemmene. Dette medfører at vi ikke kan bruke mer penger enn vi har av inntekter til båten. Inntektene
genereres først og fremst med dugnader, søknad om støttemidler, sponsorer og kjøp av klippekort.

Inntekter
Overskudd bensinpenger 600kr
4 x klippekort a 750kr = 3000kr
Dugnad Røyken kommune = 2000kr
Dugnad NIVA = 2000kr
Dugnad Asker Glassmesterforretning = 2000kr
Innvilget støtte fra Buskerud dykkerkrets = 32000kr
Totalt 41600kr

Utgifter
Tauverk etc = 1378kr
Diverse = 803kr
Maling = 1908kr
Diverse materialer benk= 1415kr
Origo 3000 kokebluss = 2128kr
Silencio 2 varmeapparat = 1537kr
2 finerplater, 1 eske skruer=1190kr
Skumgummi til benker og platå=3120kr
Ullstoff til puter=1373kr
Maling til skrog, bunnstoff, malingskoster = 1935kr
Benar olje til benker=881kr
Startrele=750kr
Diverse Ikea (kjøkkenskap/benk/…) 2845kr
Dykkerstige =1000kr
Skjøteledning = 349kr
Gulvlim = 320kr
Fjernstyrt lyskaster = 1950kr
Høytalere styrhus = 500kr
Brannslukkerapparat = 290kr
Førerstol styrhus = 695kr
Høytalere kabin = 400kr
Maling skrog etc = 2000krkr
Diverse materialer = 2833kr
Diverse = 3857kr
Vinteropplag 1 000kr
Ekkolodd 7363kr (Hummingbird 797cx, sjekk www.sideimaging.com)
Totalt 43863kr

Saldo
Inntekter 41600kr
Utgifter 43863kr
Saldo = -2263kr (minus!)

Planlagte utgifter
Toalett ??
Støpe fast hengsel for takluke 500kr?
Utvide dekksplass bak 5000kr?
Dieselvarmer (brukt) 3500kr?
Tak over dekksplass 2000kr
Dette er utgifter som er mer enn vi har tilgjengelig dvs at vi må gjøre dette etterhvert som økonomien tillater det.

Sponsorer
Dyrlegen Håkon Øverland har sponset oss med materialer for oppussingen av båten til en verdi av ca 4000kr
(maling, skruer, plank, vannfaste kryssfinerplater). Lunde båt har hjulpet oss med toalettet.
Asker Glassmesterforretning har sponset oss med dugnadspenger.

Bilder av Duppen

Både tilbakemelding og ping er stengt.

Kommentarer er stengt.